Voor de leerkracht

Deze website gaat over de waddeneilanden. We hebben voor dit onderwerp gekozen omdat we het een mooi en bijzonder stukje Nederland vinden, waarvan de kinderen veel willen en kunnen leren.

Over meervoudige intelligentie (M.I.)

Bij het maken van deze site zijn we uitgegaan van de principes van meervoudige intelligentie. Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. En dat is wat we bij het maken van deze site gedaan hebben. Howard Gardner onderscheidt in zijn beroemde theorie acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten.

Doelstelling

Met deze website willen wij een handvat bieden om M.I. op een simpele manier aan te kunnen bieden in de klas. We hopen door op deze manier te werken te bereiken dat kinderen enthousiast en gemotiveerd bezig zijn met de wereld om hen heen. Met name in de bovenbouw wil het wel eens voorkomen dat kinderen zich afzetten tegen de standaard methode lessen. In deze lessen wordt vaak veel aandacht besteed aan het lezen en leren van teksten. Door de kinderen vooral actief bezig te laten zijn hebben de kinderen niet eens door dat ze leren, iets dat het leerproces zeker zal versterken.

Opbouw

Op de site staan 5 hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn allemaal verdeeld in 4 deelonderwerpen. Elk deelonderwerp bevat een stuk informatie en twee meervoudig intelligentie kaarten. Zo zijn er dus 8 kaarten per hoofdstuk. Op elke kaart staat een opdracht die past bij één van de 8 intelligenties, vaak zijn de opdrachten aangevuld met extra informatie en tips. Wanneer de kinderen een kaart gaan maken over een deelonderwerp lezen ze eerst de bijbehorende tekst. Vervolgens kan de kaart geopend worden. De kaart kan uitgeprint worden en gemaakt.

Hoe kunt u de site gebruiken in de klas?

U kunt met deze site alle kanten op in de klas. In principe kunnen de leerlingen helemaal zelfstandig aan de slag met de site. Het is de bedoeling dat de kinderen in eerste instantie zelf bepalen welke kaarten ze maken. De kaart die ze kiezen zal immers het beste aansluiten op hun eigen intelligentie. Mocht u echter bepaalde intelligenties willen versterken bij een leerling dan kunt u er voor kiezen om de leerling een kaart te laten maken die bij deze intelligentie aansluit. U kunt ervoor kiezen om de thema’s van de site apart aan te bieden en te behandelen, maar u kunt de leerlingen ook zelf hun weg laten vinden op de site. Aan het eind van het project zou je de kinderen kunnen laten presenteren wat ze geleerd hebben tijdens het werken aan het project.

Benodigdheden

Aangezien er voor een aantal opdrachten sites op internet bezocht moeten worden is het aan te bevelen een aantal computers met internetaansluiting beschikbaar te stellen. Bij een paar andere opdrachten wordt er gebruik gemaakt van klei en kosteloos materiaal. Het is aan te bevelen de kaarten eerst door te lezen voor de kinderen ermee te laten werken. Op de kaarten staat duidelijk aangegeven als er ander materiaal dan pen en papier gebruikt moet worden.

Wij hopen dat u onze site met veel plezier zult gebruiken in de klas. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag. Deze kunt u mailen naar waddenwebsite@hotmail.com.